dagmamma
|

Helstu mál- og talmein

 1. Málþroskaröskun
 2. Framburðarröskun
 3. Stam
 4. Raddveilur
 5. Talþjálfun heyrnarskertra og fólks með kuðungsígræðslu
 6. Slök hljóðkerfisvitund
 7. Talþjálfun vegna skarðs í góm/vör
 8. Talþjálfun vegna tunguþrýstings
 9. Málstol (og verkstol)
 10. Þvoglumæli fullorðinna (í kjölfar heilablóðfalls eða sjúkdóma)
 11. Máltruflanir vegna taugasjúkdóma (Parkinsonssveiki, MS, MG, MND o.s.frv.) eða slysa (höfuðskaði)
 12. Kyngingartregða
 13. Talþjálfun vegna skertra boðskipta (t.d. einhverfir)

Heimildir: Heyrnar og talmeinastöð Íslands.

oli
Author: oli

Vefstjóri