anabel 270x100 
naglavörur
Vefstjóri

Vefstjóri

Fæðingarþjálfarar vinsælir

Þjónusta "fæðingarþjálfara" eða "doula" er tiltölulega ný af nálinni hér á landi. Þjónusta af þessu tagi er þó að sækja í sig veðrið og segir Soffía Bæringsdóttir hóp lærðra doula á Íslandi fara stækkandi.

"Við höfum verið tvær virkar "doulur" hér á landi síðasta ár en í haust sóttu þrettán manns doulu-námskeið hjá Penny Simkin, stofnanda Doulusamtaka Bandaríkjanna.

"Við höfum verið tvær virkar "doulur" hér á landi síðasta ár en í haust sóttu þrettán manns doulu-námskeið hjá Penny Simkin, stofnanda Doulusamtaka Bandaríkjanna. Við erum því stækkandi hópur," útskýrir Soffía Bæringsdóttir doula en hún stóð fyrir því að fá Penny Simkin hingað til lands.

Sjálf hefur Soffía starfað sem doula frá árinu 2008 og segir mikinn kipp hafa komið í eftirspurn eftir þjónustu hennar á síðasta ári. En hvert er hlutverk doulu?

"Doula er stuðningur við konu og fjölskyldu hennar fyrir, í og eftir fæðingu. Brandarinn er að ég sé eins og þjálfari á hliðarlínunni sem öskrar, "áfram, þú getur þetta," sem lýsir ágætlega inntakinu," útskýrir Soffía. Hún ítrekar að stuðningur doulu felist í andlegum stuðningi, hún komi ekki í stað ljósmóður eða læknis.

"Það má segja að doula sé millistigið á milli mömmu viðkomandi og heilbrigðisstarfsmanni, einhver sem styður við tilfinningar og leiðbeinir á jafningjagrundvelli. Doula veitir algjörlega samfellda þjónustu og við reynum að hlúa að því að fæðingarreynsla fjölskyldunnar verði sem best. Við tökum ekki afstöðu til fæðingarinnar sem slíkrar."

Spurð hvernig viðtökur doula fái frá ljósmæðrum og starfsfólki innan heilbrigðissviðs segist Soffía aldrei hafa fengið neikvæð viðbrögð. "Ég hef fengið miklu betri móttökur en ég þorði að vona. Auðvitað hef ég fengið spurningar eins og hvort raunverulega sé þörf fyrir mig en ekki á neikvæðan hátt, frekar af forvitni. Ég fæ líka

oft að heyra frá ljósmæðrum að ég geri starf þeirra auðveldara."

Soffía segir þá sem leita aðstoðar doulu koma úr öllum áttum og ekki einskorðast við konur sem eigi erfiðar fyrri fæðingar að baki, frumbyrjur leiti einnig

eftir aðstoð hennar. Með aukinni eftirspurn stendur nú til að stofna félag kringum doulur á Íslandi þar sem hægt verður að leita upplýsinga. "Það er í burðarliðnum," segir Soffía. Heimasíða Soffíu er www.doula.is. 

Heimildir: vísir

 

Brjóstabörn gráta meira en pelabörn

Brjóstabörn láta meira í sér heyra en pelabörn. Það er þó ekkert til að óttast, heldur eðlilegt og yfirleitt betra til lengri tíma litið. Ástæðan fyrir því að pelabörn gráta minna getur verið sú að þau eru ofalin. Slíkt getur skapað vandamál síðar á ævinni.

B rjóstabörn gráta meira en pelabörn að því er fram kemur í niðurstöðum rannsóknar The Medical Research Council í Bretlandi sem greint var frá fyrir skemmstu.

Brjóstabörn gráta meira en pelabörn að því er fram kemur í niðurstöðum rannsóknar The Medical Research Council

í Bretlandi sem greint var frá fyrir skemmstu. Rannsakendurnir segja grát og óróleika ungabarna náttúrulegan og þó svo að auðveldara geti verið að hugga pelabörn þá sé brjóstamjólkin betri.

"Ef foreldrar og mjólkandi mæður myndu hafa raunhæfari hugmyndir um hvað eðlilegt er þegar kemur að ungbarnagráti væru meiri líkur á að brjóstagjöf yrði haldið áfram," segja rannsakendur. Flestar breskar mæður reyna brjóstagjöf en á nokkrum mánuðum lækkar tíðnin niður í þriðjung. Breska heilbrigðismálastofnunin mælir hins vegar með því að börn fái eingöngu brjóstamjólk til sex mánaða aldurs.

Algengasta ástæðan sem konur gefa fyrir því að gefast upp á brjóstagjöf er sú að hún fullnægi ekki barninu. Þetta segja rannsakendur endurspegla hugmyndir for

eldra um að óróleiki sé merki um hungur. "Börnin geta allt eins verið að tjá þreytu eða annað sem amar að þeim. Ástæðan fyrir því að pelabörn láta síður í sér heyra getur líka verið sú að þau séu hreinlega ofalin og standi á blístri. Um leið skapast hætta á að þau þyngist of hratt og meiri líkur eru á offitu síðar á ævinni." Rannsakendurnir segja niðurstöðurnar ríma við rannsóknir á matarvenjum fólks á öðrum æviskeiðum. "Fólk borðar sér til huggunar en ekki endilega vegna svengdar."

Rannsókn bresku vísindamannanna náði til 300 mæðra og voru þær beðnar um að lýsa skapgerð barna sinna. Þær voru jafnframt beðnar um að greina frá því hvort þau fengju pela eða brjóst. 137 börn voru eingöngu á brjósti, 88 fengu eingöngu pela og 91 fékk bæði pela og brjósta

mjólk. Brjóstabörnin voru sögð erfiðari í skapi og létu meira í sér heyra.

Að sögn rannsakenda finnst breskum mæðrum stressandi að gefa brjóst í samfélagi þar sem pelinn sækir sífellt meira á og þykir jafnvel sjálfsagðari en brjóstagjöf. Þær vilja geta huggað börnin sín jafn fljótt og hinar en til lengri tíma litið sé það ekki endilega betra. Þeir segja að áhugavert væri að bera niðurstöðurnar saman við upplifun mæðra í löndum þar sem brjóstagjöf er normið. "Við verðum vör við það að um leið og mæður og börn ná góðum tökum á brjóstagjöfinni gengur hún glimrandi vel."

Heimildir: vísir.

 

Ragnhildur annaRagnhildur Anna Jónsdóttir venti sínu kvæði í kross, hætti í vinnunni og hóf að hanna ungbarnafatnað úr lífrænni bómull undir merkinu Jónsdóttir & co. Varan er vottuð með Fair Trade-merkinu.

„Ég hef unnið við verslunarstörf nánast frá því ég man eftir mér en ákvað að söðla um og skapa eitthvað sjálf. Fyrsta verkefni mitt er ungbarnasamfellur og smekkir úr lífrænni bómull saumaðir og vottaðir með Fair Trade-merkinu," segir Ragnhildur Anna.

„Mér fannst það mikilvægur punktur þegar ég ákvað að fara af stað með eitthvað sjálf að á endanum nytu allir góðs af," segir hún.

Ragnhildur segir þetta hafa verið ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt ferli. „Að velta fyrir sér myndefni, litum, texta og síðast en ekki síst umbúðunum. Ég lagði heilmikið upp úr því að finna skemmtilegt efni til að nota í umbúðirnar og nokkrum samfellunum fylgir gjafapoki úr bleiugasi með sömu áletrun og er á samfellunni. Það er Vinnustofan Ás, sem er verndaður vinnustaður, sem saumar pokana og ég er ótrúlega ánægð með það samstarf."

barnaförSamfellurnar og smekkirnir eru ýmist úr bleiktri eða óbleiktri bómull og hægt er að velja um átta mismunandi mótíf. Heimasíðan jonsdóttir.is er í vinnslu en þar verður hægt að gera sérpantanir auk þess að kaupa samfellur og smekki með þeim mótífum sem þegar eru komin í framleiðslu.

„Ég er líka með Facebook-síðuna Jónsdóttir & co og þar getur fólk séð myndir af vörunni og fylgst með nýjungum," segir Ragnhildur. Samfellurnar og smekkirnir fást hjá Epal, Minju við Skólavörðustíg og í Safnabúðinni í Þjóðminjasafninu.

Heimildir: vísir

 Um það bil helmingur sýkla sem valda sýkingum í eyrum, lungum og hálsi er ónæmur fyrir sýklalyfjum. Íslendingar standa mjög illa hvað þetta varðar en þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð eykst notkun sýklalyfja.

"Vísbendingar eru um að notkun sýklalyfja auki líkur á frekari sýkingum," segir Vilhjálmur Ari Arason læknir.
"Vísbendingar eru um að notkun sýklalyfja auki líkur á frekari sýkingum," segir Vilhjálmur Ari Arason læknir. Á föstudaginn gaf Landlæknir út nýjar leiðbeiningar um meðferð við bráðri eyrnabólgu. Ein ástæðan fyrir því er ör fjölgun lyfjaónæmra baktería í heiminum en þar standa Íslendingar mjög illa að vígi. Sýklalyfjanotkun hér er allt að fjörutíu prósentum meiri en annar staðar á Norðurlöndum og notkun slíkra lyfja eykst þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð.

Rannsóknir Vilhjálms sýna að eftir hvern sýklalyfjakúr fimmfaldast áhættan á því að börn smitist af sýklalyfjaónæmum bakteríum. Ástandið er misslæmt eftir landshlutum. Vilhjálmur hefur borið saman sýklalyfjanotkun í fjórum landshlutum og kom þar meðal annars í ljós að á Egilsstöðum hefði snardregið úr notkun þeirra. Þar þurftu sautján prósent barna að fá rör í eyrun. Í Vestmannaeyjum var sýklalyfjum hins vegar mikið ávísað á börn og lætur nærri að þar þurfi annað hvert barn að fá rör, eða 44 prósent þeirra.

Nýjustu upplýsingar frá Sýklafræðideild Landspítalans sýna að næstum helmingur algengustu þeirra sýkla sem valda flestum hálsbólgum, eyrnabólgum og lungnabólgum er orðinn ónæmur fyrir pensilínlyfjum eða helstu varalyfjum. "Þetta er samt bara toppurinn af því sem koma skal. Við erum hreinlega að missa af því að geta meðhöndlað sýkingar á áhrifaríkan hátt með lyfjagjöf. Við erum búin að vita af þessu lengi en samt erum við að koma að þessum óvissutímum og stöndum miklu verr en nágrannaþjóðir okkar," segir Vilhjálmur. Þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð um nauðsyn þess að draga úr ávísunum á sýklalyf benda rannsóknir Vilhjálms á sölutölum á lyfjum á tímabilunum 1997-8 og svo 2007-8 til þess að notkun þeirra hafi aukist enn frekar, um 25 til þrjátíu prósent.

Kostnaður vegna kaupa á sýklalyfjum er þungur fyrir heilbrigðiskerfið og skipar fimmta sæti í heildarkostnaði vegna kaupa á lyfjum. Stærstum hluta lyfjanna er svo ávísað til barna. Segir Vilhjálmur langtímaafleiðingar ofnotkunarinnar sérlega alvarlega vegna sýklalyfjaónæmisins. Að auki sé fjórðungur allra heimsókna til heilsugæslunnar vegna svokallaðra loftvegssýkinga og þar af séu eyrnabólgur langalgengasta sýkingin.

Nánar má lesa um málið í nýju blaði Læknafélags Reykjavíkur sem kom út fyrr í mánuðinum í tilefni 100 ára afmælis félagsins og á vef Landlæknis.karen

Heimildir: Fréttablaðið

 

Baksvið og mikilvægi rannsóknarinnar: Sýklalyf eru meðal algengustu lyfja sem læknar hafa vísað á síðastliðna hálfa öld. Lyf þessi meðhöndla sýkingar af völdum sýkla (baktería) og annarra örvera – lifandi vera sem eru svo smáar að eingöngu er hægt að koma auga á þær í smásjá. Reglulega er skrifað upp á sýklalyf við bólum, graftarþrymlum, eyrnabólgum, hálsbólgu og ennis- og kinnholubólgu. Sýklalyf gera einnig gagn þegar meðhöndla þarf alvarleg veikindi svo sem lungnabólgu og heilahimnubólgu. Síðan þau fundust árið 1929 hafa sýklalyf bjargað óteljandi mannslífum.

Á síðustu árum hafa vaknað áhyggjur af því að verið sé að ofnota og misnota sýklalyf og þær áhyggjur fara vaxandi. Til dæmis er iðulega skrifað upp á sýklalyf í tilfellum þar sem ekkert gagn er að þeim eins og við inflúensu sem orsakast af veirum.

Hafi þér einhvern tíma liðið illa af slæmu kvefi eða flensu áttu auðvelt með að skilja hvers vegna svo oft er skrifað upp á sýklalyf – jafnvel áður en ljóst er hvort veikindin stafa af bakteríusýkingu eða ekki. Þú ert veik og þér líður illa en þú lætur þig hafa það að dragnast til læknis. Þú vilt fara frá honum með eitthvað sem þú getur gert eða tekið inn til að bæta líðan þína. Sumir sjúklinga biðja um – krefjast þess jafnvel – að fá skrifað upp á sýklalyf. Margir læknar láta undan óskum sjúklinga sinna þegar þeir eru beittir þrýstingi. Kannski hugsar þú með þér, "hvað, það getur nú varla skaðað þótt ég fái sýklalyf til vonar og vara." Þegar sýklalyf eru iðulega notuð við einhverju sem þau geta ekki læknað (eða þegar fólk klárar ekki sýklalyfjameðferð) koma hins vegar bakteríurnar sem lyfinu er ætlað að vinna á sér upp ónæmi eða þoli fyrir lyfinu. Það hefur í för með sér að næst þegar skrifað er upp á sýklalyf við bakteríusýkingu skilar meðferðin ekki tilætluðum árangri. Fyrir almenning þýðir það að á sveimi eru margs konar bakteríur sem eru allsendis ónæmar fyrir mörgum tegundum sýklalyfja. Þessar áhyggjur hafa orðið til þess að margir læknar reyna nú að fara varlega í að ávísa sýklalyf. Engu að síður er til fólk sem þarf nauðsynlega að taka inn sýklalyf langtímum saman.

Á allrasíðustu árum hafa einnig vaknað áhyggjur af því hvort hugsast geti að á sama tíma og lyfin lækna margs kyns sjúkdóma auki þau jafnframt líkur á öðrum sjúkdómum. Rannsakendur hafa einkum spurt sig hvort eitthvert samband geti verið milli notkunar sýklalyfja og hættu á krabbameini. Ástæðan er þessi:

 • Sum sýklalyf trufla hæfileika líkamans til að vinna þau efni úr fæðu sem er ætlað að verja hann gegn krabbameinsfrumum.
 • Tetrasíklín og önnur sýklalyf auka framleiðslu líkamans á efnum sem heita einu nafni prostaglandín. Þessi efni auka ónæmisviðbrögð líkamans. Aukin ónæmisviðbrögð leiða til framleiðslu á efnum sem TALIÐ ER (ekki sannað) að auki hættu á krabbameini. (Rannsóknsýndi að þegar konur bældu reglulega efnið prostaglandín með lyfjum eins og ibuprofen (bólgueyðandi lyfi), dró úr hættu á brjóstakrabbameini.

Í finnskri rannsókn sem birt var árið 2000 var komist að þeirri niðurstöðu að konum sem tóku sýklalyf við blöðru- og þvagrásarbólgu væri hættara við brjóstakrabbameini en konum sem ekki höfðu fengið bólgur og því ekki tekið sýklalyf. Margs kyns annmarkar voru hins vegar á þeirri rannsókn. Aðeins voru skoðaðar fáeinar tegundir sýklalyfja og ekki hægt að lesa út úr henni hve lengi konurnar tóku lyfin.

Þeir sem stóðu að rannsókninni sem hér er til umfjöllunar ákváðu að rannsaka betur hugsanleg tengsl sýklalyfjanotkunar og hættu á brjóstakrabbameini.

Efniviður og aðferðir: Rannsakendur frá Seattle í Washingtonfylki og frá Krabbameinsstofnun Bandaríkjanna í Washington D.C. (National Cancer Institute) skoðuðu sjúkra- og lyfjaskrár kvenna sem skráðar voru í mikla heilsuverndaráætlun í fylkinu. Skrárnar sýndu alla lyfseðla sem skrifaðir höfðu verið út fyrir konurnar á 20 ára tímabili. Þær sýndu líka við hvaða sjúkdómum konurnar höfðu fengið meðferð, þar á meðal var brjóstakrabbamein.

Með því að nota skrárnar gátu rannsakendur borið saman notkun sýklalyfja hjá tveimur ólíkum hópum kvenna:

 • Hjá 2.266 konum sem höfðu greinst með illkynja brjóstakrabbamein,
 • og hjá 7.953 konum sem ekki höfðu greinst með sjúkdóminn.

Rannsakendur reyndu eftir megni að tryggja að jafnmargar konur væru í báðum hópunum

 • á svipuðum aldri,
 • með svipaða menntun,
 • af sama kynþætti,
 • sem hefðu átt jafnmörg börn
 • sem hefðu verið skráðar í heilsuátakið nokkurn veginn jafn lengi.

Þegar rannsakendur báru saman hópana reyndu þeir að laga ólíkar niðurstöður að öðrum atriðum sem gætu dugað til að skýra mismun og einnig haft áhrif á líkur á brjóstakrabbameini, þar á meðal:

 • Hvenær fyrstu blæðingar hófust,
 • offitu,
 • tilfelli brjóstakrabbameins í fjölskyldunni (fjölskyldusögu),
 • notkun hormóna (getnaðarvarnapilla og hormónalyfja við tíðahvarfaeinkennum),
 • á hvaða aldri kona eignaðist sitt fyrsta barn,
 • hvort hún var enn á frjósemisaldri eða komin úr barneign,
 • aldur við tíðahvörf.

Þeir notuðu sjúkraskrár til að finna þessar upplýsingar fyrir eins margar konur og mögulegt var.

Hvað nú ef líkur á brjóstakrabbameini tengdust sjúkdómnum sem sýklalyfinu var ætlað að lækna en ekki sjálfu lyfinu? Til að átta sig á því skoðuðu rannsakendur tvo hópa kvenna sem tóku sama sýklalyfið í jafn langan tíma – en í ólíkum tilgangi: til að lækna bólur og við sýkingu í öndunarfærum. Rannsakendur báru síðan saman hlutfall brjóstakrabbameins í hópunum tveimur.

Niðurstöður: Rannsakendur höfðu undir höndum nokkuð fullkomnar upplýsingar um það magn sýklalyfja sem konurnar höfðu notað, hvort þær höfðu greinst með brjóstakrabbamein og á hvaða stigi stjúkdómurinn greindist, svo og hversu lengi þær höfðu verið skráðar í heilsuátakið. Síðan stilltu þeir saman öllum útreikningum til að kanna hvort eitthvert hugsanlegt samband væri milli notkunar sýklalyfja og þess að fá brjóstakrabbamein.

Mikilvægt er að hafa í huga að rannsakendur höfðu ekki undir höndum fullkomnar skrár um nokkra sannaða (ekki bara mögulega) áhættuþætti brjóstakrabbameins. Um það bil 20 af hverjum 100 sjúkraskrám innihéldu ekki tæmandi upplýsingar um eftirfarandi, sannaða, áhættuþætti: fjölskyldusögu um brjóstakrabbamein, aldur við fyrstu blæðingar, offitu og aldur við fæðingu fyrsta barns. Rannsakendur höfðu ekki heldur undir höndum áreiðanlegar upplýsingar um notkun hormónalyfja við tíðahvarfaeinkennum hjá um það bil 13% kvennanna.

Rannsakendur höfðu heldur ekki tæmandi upplýsingar um kynstofn eða menntun um helmings kvennanna. Þótt þessir þættir séu ekki beinlínis tengdir líkum á brjóstakrabbameini, gætu þeir haft áhrif á niðurstöður könnunarinnar. Til dæmis gætu þessir þættir haft áhrif á hversu oft konur veiktust og þurftu á sýklalyfjum að halda, hversu oft þær fóru í brjóstamyndatöku í leit að krabbameini og ýmislegt annað viðkomandi heilsufari sem bæði gæti tengst notkun sýklalyfja og líkum á brjóstakrabbameini.

Þegar allar tiltækar upplýsingar höfðu verið skoðaðar komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að því meiri sýklalyf sem konurnar höfðu tekið inn, þeim mun meiri líkur voru á að þær fengju brjóstakrabbamein. Á um það bil 17 ára tímabili – sem var eins konar meðaltal – var konum sem höfðu tekið sýklalyf í meira en 500 daga eða fengið fleiri en 25 lyfseðla á sýklalyf, tvöfalt hættara við brjóstakrabbameini en þeim sem ekki höfðu tekið sýklalyf.

Líkurnar jukust minna hjá konum sem tóku sýklalyf í skamman tíma. Líkur á að konur greindust með krabbamein sem höfðu fengið skrifað upp á sýklalyf á bilinu 1 til 25 sinnum á sama 17 ára tímabili voru 1,5 sinnum meiri en hjá konum sem ekki tóku sýklalyf. Séu meðaltalslíkur á að fá brjóstakrabbamein á tímabilinu sem rannsóknin náði yfir 5%, þýðir 1,5 sinnum aukning að líkurnar fara í 7,5%.

Rannsakendur fundu sömu aukningu óháð því hvert sem sýklalyfið var. Konur sem tóku sams konar sýklalyf í jafnlangan tíma höfðu sömu líkur á að fá brjóstakrabbamein þótt þær tækju lyfin til að lækna ólíka sjúkdóma.

Ályktanir: Rannsóknin leiddi í ljós að notkun sýklalyfja tengdist auknum líkum á brjóstakrabbameini. Rannsakendur lögðu hins vegar áherslu á að rannsókn þeirra sýndi ekki að sýklalyf væru ORSÖK brjóstakrabbameins.

Hugsanlegt er að konur sem taka inn meira af sýklalyfjum en aðrar séuónæmisbældar og það gerir þeim hættara við að fá mismunandi sjúkdóma, þar á meðal sýkingar og brjóstakrabbamein. Sé svo, kann veiklað ónæmiskerfi að tengjast auknum líkum á krabbameini en EKKI það að taka inn sýklalyf.

Rannsakendur stóðu einnig frammi fyrir því að sjúkraskrár sem þeir studdust við höfðu í mörgum tilfellum ekki að geyma fullkomnar upplýsingar um mismunandi áhættuþætti brjóstakrabbameins. Þeir gátu því ekki útilokað að ólíkir áhættuþættir, en ekki mismunandi notkun sýklalyfja, gæti skýrt niðurstöðurnar. Til dæmis er hugsanlegt að konur sem taka inn meira af lyfjum við sýkingum séu einnig líklegri til að taka inn lyf við tíðahvarfaeinkennum (hormónameðferð með estrógeni og prógesteróni). Áræðanlegar rannsóknir hafa sýnt að líkur á brjóstakrabbameini aukast hjá konum við það að taka lengi tíðahvarfahormóna. Séu konur sem taka inn hormóna líklegri til að taka inn sýklalyf en hinar og aðeins fást upplýsingar um notkun sýklalyfja, er auðvelt að hrapa að þeirri ályktun að sýklalyf auki líkur á brjóstakrabbameini. Rétt niðurstaða væri hins vegar sú að auknar líkur á brjóstakrabbameini tengdust notkun tíðahvarfahormónum.

Mikilvægt er einnig að hafa í huga að rannsóknin byggðist á liðinni tíð. Með rannsókninni var litið til kvenna sem höfðu þegar greinst brjóstakrabbamein og reynt að finna samband milli krabbameinsins og annarra þátta í lífi kvennanna. Þannig könnun er alls ekki jafn áreiðanleg og könnun sem gerð er “fram í tímann”, þar sem fylgst er með tveimur eða fleiri hópum ÁÐUR EN sjúkdómurinn lætur á sér kræla til að kanna hvernig ákveðið atriði hefur áhrif á hversu margar konur í hvorum hópi veikjast.

Lærdómur sem draga má: Við fyrstu sýn geta niðurstöður rannsóknarinnar virst ógnvekjandi. Það er nú einu sinni svo að margar okkar hafa tekið inn sýklalyf um ævina og við gefum þau börnum okkar og öðrum fjölskyldumeðlimum. Mikilvægt er að hafa í huga að rannsóknin sýndi EKKI fram á að sýklalyf valdi brjóstakrabbameini. Eins og rannsakendur bentu á kunna konur sem notuðu mikið af sýklalyfjum að hafa verið ónæmisbældar eða aðrir þættir gert þeim hættara við brjóstakrabbameini en konum sem ekki tóku sýklalyf. Hingað til hafa engar rannsóknir sýnt fram á að sýklalyf valdi því beinlínis að krabbameinsæxli byrjar að vaxa. Rannsakendur vöktu einnig athygli á því að þeir höfðu ekki undir höndum tæmandi upplýsingar um marga, sannaða áhættuþætti brjóstakrabbameins. Það þýðir að þeir gátu ekki útilokað þann möguleika að einhverjir aðrir þættir kynnu að vera ábyrgir fyrir þeim mismiklu líkum á brjóstakrabbameini sem fram komu milli hópanna tveggja.

Mikilvægt er auk þess að hafa í huga að sýklalyf eru eitt áhrifaríkasta lyf við sýkingum sem til er. Á það ekki síst við um konur sem verða fyrir sýkingu þegar ónæmiskerfið er veiklað af lyfjameðferð við krabbameini. Eftir því sem best er vitað nú, vega því kostir sýklalyfja miklu þyngra en hugsanleg hætta á tengslum við brjóstakrabbamein.

Hafi læknir þinn ávísað sýklalyfi handa þér, sérstaklega ef það er langur kúr, skaltu fullvissa þig um að þú vitir:

 • Hvað sýklalyfinu er ætlað að lækna,
 • hvað þú átt að taka mikið af því,
 • hvað þú átt að taka það lengi.

Þegar því verður við komið skaltu fá að vita hvort það sem að þér gengur er í raun og veru bakteríusýking – áður en þú ferð að taka inn sýklalyf. Og sé svo, reyndu þá að komast að því hvaða sýklalyf er best að nota.

Læknar geta séð hvort þú ert með bakteríusýkingu með því að biðja um “ræktun”. Þá er tekið sýni úr líkamsvökva eða vessa þar sem sýkingar gætir og rannsakað hvort í sýninu finnast bakteríur eða aðrar örverur. Líkamsvökvar eða -vessar sem notaðir eru til að rannsaka þetta geta verið:

 • Þvag, virðist vera um blöðrubólgu að ræða,
 • munnvatn eða hráki sé talið að um hálsbólgu af völdum streptókokka sé að ræða,
 • blóðsýni, sértu í lyfjameðferð við krabbameini, með einhvern hita og finnst þú óvenju þróttlítil.

Leiði ræktun í ljós bakteríusýkingu er gerð önnur rannsókn. Þá er kannað næmi bakteríunnar fyrir mismunandi tegundum sýklalyfja og hversu vel þau vinna á henni. Læknir þinn notar niðurstöðurnar til að velja það sýklalyf handa þér sem best hentar til að ráða niðurlögum sýkingarinnar.

Sértu með talsverðan hita og hvítum blóðkornum hefur fækkað af lyfjameðferð, mun læknir þinn trúlega setja þig tafarlaust á sýklalyf eftir að blóðsýnið hefur verið tekið til ræktunar. Með því móti færðu þá vörn sem sýklalyf veitir eins fljótt og unnt er. Síðan er hægt að skipta um lyf um leið og niðurstöður úr ræktun liggja fyrir.

Skynsamlegt er að forðast að taka sýklalyf við veirusjúkdómum (eins og flensu) eða öðrum sjúkdómum sem sýklalyf hafa enga möguleika á að vinna á. Svo lengi sem þú ferð varlega í að taka inn sýklalyf – og læknir þinn fer varlega í að ávísa þeim handa þér – geturðu nýtt þér kosti lyfjanna með lágmarksáhættu.

Margra rannsókna er þörf áður en vitað verður með vissu hvort raunveruleg tengsl eru á milli notkunar á sýklalyfjum og aukinnar hættu á brjóstakrabbameini.


Heimlildir: Brjostakrabbamein.is


 

 

dorukot

Barnahúfurnar hennar Halldóru Bjarkar Norðdahl hafa slegið í gegn hjá mörgum foreldrum þar sem dagmamman veit hvað skiptir máli þegur kemur að hönnun húfu sem nota á í alls konar veðrum.
Dagmamman Halldóra Björk Norðdahl á Ísafirði rekur netverslunina dorukot.is þar sem hún selur meðal annars barnahúfur sem hún hannar og saumar sjálf.
„Mig vantaði jólagjafir fyrir daggæslubörnin mín fyrir síðustu jól og datt í hug að búa til húfur því mér fannst þau öll vera með ómögulegar húfur.
Ég vildi hafa húfurnar vatnsheldar því við erum úti í rigningu og slabbi og guð má vita hverju og þau eru ekki alltaf upprétt þessi kríli.
Svo fór fólk sem hafði séð mig með börnin úti í bæ að biðja mig um að gera svona húfur fyrir sig og það var orðið svo mikið um það að ég hugsaði með mér að það væri allt í lagi að hafa það sem aukabúgrein að sauma eina til tvær á dag.
En fljótlega var þetta komið upp í 50 til 60 húfur á viku,“ segir Dóra og hlær.
Húfurnar hennar Dóru eru úr pollaefni og léttflísi.
„Ég pældi þetta alveg út, skoðaði allar húfur sem ég komst í og vó og mat hvað væri gott og hvað slæmt og hannaði út frá því.
Þær urðu að vera hlýjar og loka vel fyrir eyrun, það er svo mikið af húfum sem eru meira fyrir augunum en eyrunum.
Ég vil að börnin sjái í kringum sig og missi ekki af öllu sem er að gerast.
Þess vegna er ég með stroff í kringum andlitið en þær verða náttúrulega að anda líka þannig að þær eru opnar að neðan.
Það er því hægt að setja pollaefnið utan yfir kragana á meðan flísið er innan undir og nær vel yfir bringuna til að halda hita á lungnasvæðinu.
Ég var ekkert að spá í útlitið.
Mér var alveg sama hvernig þetta leit út, bara að þetta væri þægilegt og gott og til friðs.
Það er fyrst núna sem ég er farin að pæla í litunum og svona.“ Dóra segir að fljótlega hafi folk verið farið að biðja um vettlinga í stíl.
Ég var lengi að prófa mig áfram og það endaði með því að ég gerði bara vettlingahlífar því að litlu börnin ráða ekki við lúffur eða neitt þess háttar, prjónavettlingar eru saumalausir og henta best.
Svo fóru að koma alls konar hugmyndir í gegnum Fésbókina og spurt hvort ég gæti ekki gert smekki og þetta og hitt og þá fór vörunum að fjölga.
Nýjasta varan er pollasokkar fyrir litlu krílin sem eru enn þá skríðandi en þá eru þau bara í þeim utan yfir ullarsokkunum.“

Allar vörurnar er hægt að kaupa á netinu og eru þær sendar frítt hvert á land sem er. 

Barnavörurnar eru líka nýkomnar í sölu í verslunina Fífu.

Heimildir: Fréttablaðið

 

 


Vistaðu myndina í tölvuna þína með því að hægri smella og velja "save as"
eða hægri smella og velja "set as desktop background


Dagmamma.is wallpaper

Vistaðu myndina í tölvuna þína með því að hægri smella og velja "save as"
eða hægri smella og velja "set as desktop background


Dagmamma.is wallpaper

Hversu glögg/ur ertu að giska á hvaða mánuð vínkona þín er gengin með barnið, prófaðu þá þennan leik

 

Hvernig verðum við til?
Í þessu skemmtilega tölvugerða myndbandi sjáum við hvað í rauninni er að gerast Surprised

Page 4 of 7